Pagines Web i Disseny Gràfic KIT DIGITAL

KID Digital

Logo_ebresoft

Terraalta.net l’oferiex la creació de  una Pagina Web personalitzada, Pagines Web programades, Pagines Web WordPress, Pagines Web Joomla.

Kit Digital es una iniciativa del Gobierno, cuyo objetivo es subvencionar la implantación de soluciones digitales disponibles en el mercado para conseguir un avance significativo en el nivel de madurez digital.

 
¿A quién va dirigido?
 

Les solucions digitals que proporciona el Kit Digital estan orientades a les necessitats de les petites empreses, microempreses i treballadors autònoms, que pertanyin a qualsevol sector o tipologia de negoci.

Si compleixes les condicions establertes a les bases de la convocatòria de l’ajuda del Kit Digital, podràs disposar d’un bo digital que et permetrà accedir a les solucions de digitalització.

Convocatories 
 
  • Empresas de 10 a menos de 50 empleados.

  •  Empresas de 3 a menos de 10 empleados.

  • Empresas de 0 a menos de 3 empleados.

El importe máximo se detalla en la tabla, y dependerá del tamaño de tu empresa:

Segmentos de beneficiarios Importe bono digital
Segmento I. Pequeñas empresas de entre 10 y menos de 50 empleados 12.000 €
Segmento II. Pequeñas empresas o Microempresas de entre 3 y menos de 10 empleados 6.000 €
Segmento III. Pequeñas empresas o Microempresas de entre 0 y menos de 3 empleados y personas en situación de autoempleo 2.000 €

Elige las soluciones digitalizadoras del Kit Digital que mejor se adapten a las necesidades de tu negocio. En la sección de “Categorías de soluciones digitales” podrás consultar en qué consiste cada una y el importe de la ayuda concedida para cada solución. ¡Selecciona aquellas que necesites!

Categorías de soluciones digitales

Sitio web y Presencia básica en internet

Hasta 2.000€

Comercio electrónico

Hasta 2.000€

Gestión de redes sociales

Hasta 2.500€

Gestión de clientes

Hasta 4.000€

BI y analítica

Hasta 4.000€

Servicios y herramientas de oficina virtual

Hasta 12.000€

Gestión de procesos

Hasta 6.000€

Factura electrónica

Hasta 2.000€

Comunicaciones seguras

Hasta 6.000€

Ciberseguridad

Hasta 6.000€

Presencia avanzada en internet

Hasta 2.000€

Excluida 1ª convocatoria

Marketplace

Hasta 2.000€

Excluida 1ª convocatoria

Programació PHP, programació ASP, Programació JavaScript, pagina web en CSS, botiges online… manteniment de pagines web, millora de pagines web, hosting, registre de dominis.

La presencia a  Internet, la internalització d’una empresa per mig de pagines webgoogle

La presència de qualsevol empresa en Internet cada vegada té més importància, la promoció de productes a través d’Internet està transformant el mode de comercialitzar i competir entre empreses,  es necessari generar una  bona  imatge per mixt de una pagina web, a més, es déu aconseguir un major apropament    entre l’empresa i els seus distribuïdors, o les empreses i els clients i/o consumidor final, això son funcionalitats que vostè pot incloure en la seva pagina web i/o en una aplicació programada a mida.

Informatica terra alta

La  gestió via Internet, el seu valor afegir i les pagines web

     pagines web

Una bona gestió via Internet, requereix oferir una sèrie de serveis en la Web per als clients de l’empresa que s’identifiquin com un valor afegit, d’una manera oberta ( usuaris en general ), o restringida per a distribuïdors, clients…( amb Contrasenya ) portals B2B, poder consultar productes, serveis, preus, fer comandes, faq… o qualsevol altra informació d’interès per a un client per mig de  la seva pagina web, actualmente existeixen sol·lucions web mol sensilles i gestionables pel propi usuari, a fi de poder actualitzar els seus continguts de manera rápida i sensilla.

El desenvolupament del projecte

pagines web

En terralat.net, realitzem desenvolupaments de software i disseny gràfic, animacions pagines web, pagines web Flash, pagines web en plataformes comercials,  catàleg comercial convertits a CD-rom…sense oblidar-nos  de la importància d’una bona gestió de Hosting i Promoció Web, el SEO o SEM.

Sempre acompanyat d’un disseny funcional. En el nostre desenvolupament donem prioritat a la usabilitat, una fàcil navegació per la Web, i presentació dels productes o serveis de l’empresa, sempre adecuant .a les nesesitats del proveedor y el client.

La millora de  l’imatge corporativa i la del producte, a una pagina web.

pagines web

Desenvolupem Disseny Gràfic, Disseny d’originals. Disseny d’espais publicitaris, disseny de díptics, tríptics, disseny de catàlegs,  portades de revista, ,caràtules audiovisual, portades de Llibre, rètols d’espectacles i promoció, Webs, tot millorant l’ imatge corporativa i la del producte.

Codis  utilitzats:

  • HTML, que significa Lenguaje de Marcado para Hipertextos (HyperText Markup Language) es el elemento de construcción más básico de una página web y se usa para crear y representar visualmente una página web. Determina el contenido de la página web, pero no su funcionalidad.
  • CSS Hojas de Estilo en Cascada (Cascading Style Sheets) es el lenguaje utilizado para describir la presentación de documentos HTML o XML, esto incluye varios lenguajes basados en XML como son XHTML o SVG. CSS describe como debe ser renderizado el elemento estructurado en pantalla, en papel, hablado o en otros medios.

Disseny, usabilidad i marketing

pagines web

El marketing es indispensable per a qualsevol empresa que desitgi  sobreviure en un mon tan globalitzat y competitiu, a Ebresoft valorem i potenciem les tècniques de Marketing per Internet, realitzem un   estudi o Investigació de la forma de satisfer millor les necessitats de un client a través de las noves tecnologies,, l’aplicació d’una combinació entre disseny, usabilidad i marketing, de una manera equilibrada i dintre de les possibilitats de cada client, oferim solucions comercials en Internet en funció de las necessitats i recursos actuals de l’empresa, a fi de que es produeixi un retorn en clients, comandes i millora de l’imatge corporativa.

Internet com a mitja e  instrument de comunicació en pagines web

pagines web

 Internet és un instrument de comunicació i marketing molt poderós i econòmic per a la empresa, nosaltres aquí a les Terres de l’Ebre li oferim solucions per a que vostè pugui estar al mes al nivell en quant a presencia de la seva empresa, per procurar mes contactes comercials, tot recolzat en les tecnologies mes avançades, no dixi que se l’avancin utilitzi el Marketing per la seva promoció i difusió comercial, via pagines web i promoció  aprofitant les noves tecnologies.

Registre de dominis per pagines web

seo pagines web

Li registren el seu domini .com, .es, info, .biz, .cat….a fi de que disposi de una millor imatge d’empresa, el domini es un factor clau per a donar a coneix-se  la seva empresa, entitat, feina….

Optimitzem la seva web per a motors de cerca o posicionament a Cercadors, és un procés que te per Objectiu augmentar la visibilitat d’un lloc web e incrementant-ne la posicions a la pàgina de resultats.

Altres servies que oferim: Formació en entorn Microsoft, Excel,  Access,  Windows, ASP,  Word,   Internet, Certificats de professionalitat, PhotoShop, Programació a mida, comercial,   B2B, Pagines web,  flash,   catàlegs,   Multimèdia, manteniment i reparacions,  Ordenadors PC, Ordenadors Portàtils, Disseny Gràfic, Publicitat, Xarxes, ADSL, Seguretat informàtica,  Linux, Posicionament en buscadors, Registre de dominis, Desenvolupament de Projectes…

Qualsevol consulta , sugerència o reclamació poden dirigir-se a la direcció postal o  contactar a

Tel/Fax. +34 977 42 60 25     620 86 46 86
informatica@terraalta.net

 

Productes i serveis informàtics per a empreses, particulars i administració a les Terres de l’Ebre

Ordinadors, Portàtils, Servidors, Impressores, TPV, Sistemes operatius, Pagines Web…